ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดชุดมาตรฐานการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงสำหรับสถานบริการสาธารณสุขและแนวทางการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

20 Dec, 2016 จำนวนคนอ่าน 5,032

แสดงความคิดเห็น