สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพการบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด” วันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

18 Oct, 2017 จำนวนคนอ่าน 17,728
สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนาศักยภาพการบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด”
ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธาน
กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค บรรยายในหัวข้อ
“ความจริงของข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน”
โดยการประชุมครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 2 วัน มีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรค จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม


Download Powepoint ประกอบการประชุมได้ที่นี่

http://www.thaincd.com/2016/media-detail.php?id=12833&gid=1-015-007

แสดงความคิดเห็น