ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อกลุ่มวัยทำงาน

21 Feb, 2018 จำนวนคนอ่าน 5,344
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อกลุ่มวัยทำงาน
โดยมี นพ.ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานในการเปิดงานประชุม
ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น โฮเทล นนทบุรี


แสดงความคิดเห็น