การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

25 Jun, 2018 จำนวนคนอ่าน 875
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์)
ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น