การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานและคัดเลือก NCD Clinic Plus Award ปี 2561

4 Jul, 2018 จำนวนคนอ่าน 693
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานและคัดเลือก NCD Clinic Plus Award ปี 2561
ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฏาคม 2561
ณ รร.เบสท์ เวสเทริน์ พลัส แวนด้า ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
----------------------------
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.thaincd.com/2016/media-detail.php?id=13173&tid=&gid=1-015-007

แสดงความคิดเห็น