กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการผลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรมแรมเบลล่า บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ นนทบุรี

16 Aug, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,738
วันนี้ (16 ส.ค.2561) สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการผลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรมแรมเบลล่า บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ นนทบุรี โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ภายในการประชุม ได้มีการบรรยายกระบวนการถอดบทเรียน (BAR : Before After Review) และให้ความรู้เบื้องต้น โดย ดร.จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นักวิชาการอิสระ
แสดงความคิดเห็น