ประชุมติดตามการดำเนินงาน PMQA หมวด 6 รอบ 12 เดือน และรับฟังแนวทางการตรวจประเมิน SOP ประจำปี 2561

23 Aug, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,141
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน PMQA หมวด 6 รอบ 12 เดือน
และรับฟังแนวทางการตรวจประเมิน SOP ประจำปี 2561
----------------------------------------------

โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานในการประชุม

แสดงความคิดเห็น