ประชุมประเมินวิดีทัศน์ PMS ONLINE

30 Aug, 2018 จำนวนคนอ่าน 963
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมประเมินวิดีทัศน์ PMS Online
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินวีดีทัศน์สำหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินในระบบ PMS Online
พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
----------------------------


แสดงความคิดเห็น