กิจกรรม BNCD ร่วมใจ ปันน้ำใจ สู่สังคม

12 Sep, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,507
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

---------------------------------------
จัดกิจกรรม BNCD ร่วมใจ ปันน้ำใจ สู่สังคม ประจำปี 2561
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเลี้ยงอาหารว่างและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ทุนทรัพย์ ให้กับน้องๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแสดงความคิดเห็น