พิธีเปิดอาคารใหม่และทำบุญในวาระวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรค ครบรอบ 44 ปี

19 Sep, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,015
วันที่ 19 กันยายน 2561
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯและบุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อ
เข้าร่วมพิธีทำบุญในวาระครบรอบ 44 ปี วันสถาปนากรมควบคุมโรค
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 10 (อาคารใหม่) กรมควบคุมโรค
และเข้าร่วมพิธีเปิดอาคาร 10-11 กรมควบคุมโรค ณ บริเวณหน้าอาคาร 10-11
โดยมีนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้บริหารและบุคลากรกรมควบคุมโรค เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
แสดงความคิดเห็น