กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

11 Oct, 2018 จำนวนคนอ่าน 679
วันนี้ 11 ตุลาคม 2561
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักโรคไม่ติดต่อ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2 ปี
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
---------------------------


แสดงความคิดเห็น