วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 กองโรคไม่ติดต่อ โดย.. กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง

9 Jul, 2019 จำนวนคนอ่าน 3,339
วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 กองโรคไม่ติดต่อ โดย.. กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีเครือข่ายจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้แสดงความคิดเห็น