วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม South-East Asia Regional meeting on drowning Prevention ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี

31 Jul, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,865

วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม South-East Asia Regional meeting on drowning Prevention ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี โดยมีผู้เข้าร่วมงานได้แก่ (1) ผู้แทนใน Searo จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ ฏูฎาน อินโดนีเชีย เกาหลีเหนือ อินเดีย มับดีฟล์ พม่า เนปาน ศรีลังกา ติมอร์เลสเต บังคลาเทศ และไทย (2) มีผู้แทนองค์การอนามัยโลกทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับโลก (สำนักงานใหญ่เจนิวา) ระดับภูมิภาค ( Searo และ WPRO) และประเทศไทย (4) วิทยากรผู้เชี่ยวขาญจากออสเตรเลีย บังคลาเทศ และอียิปต์ (5) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย Co-Hosts คือ สสส. สธ. RNLI ซึ่งงานนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2562https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1604080

ดาวน์โหลด

news_1604080

แสดงความคิดเห็น