ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาติดตามประเมินผลโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บกลุ่มวัยทำงาน ปี 2562

1 Aug, 2019 จำนวนคนอ่าน 4,153
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาติดตามประเมินผลโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บกลุ่มวัยทำงาน
ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ รร.ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น กทม
---------------------------แสดงความคิดเห็น