พิธีมอบโล่รางวัล NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564

8 Dec, 2021 จำนวนคนอ่าน 1,195
(8 ธันวาคม 2564) กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดพิธีมอบโล่รางวัล NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564
-------------------------------
ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12/2564

โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบโล่รางวัล
และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้กล่าวรายงาน และกล่าวรายนามผู้รับโล่

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น