แถลงข่าวเนื่องในวันไตโลก ปี 2565

10 Mar, 2022 จำนวนคนอ่าน 858
วันที่ 10 มีนาคม 2565กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดงานแถลงข่าวเนื่องในวันไตโลก ปี 2565 ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ ภายใต้คำขวัญ “เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไต”

-------------------------------โดยได้รับเกียรติจาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
รศ.นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล สถาบันไตภูมิราชนครินร์
ศ.นพ.มล.ชาครีย์ กิติยากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตเวสศิริ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
-------------------
เพื่อประชาสัมพันธ์วันไตโลกและบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคไตมุ่งให้เกิดผลลัพธ์
ในการป้องกันโรคไตและลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตรายใหม่
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


แสดงความคิดเห็น