ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดบริการสถานีสุขภาพดิจิทัล Digital Health Station จ.สตูล

31 Aug, 2022 จำนวนคนอ่าน 400
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดบริการสถานีสุขภาพดิจิทัล Digital health station
ชุมชนทุ่งเกาะปาบ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
----------------------------
นำโดย ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
โดยมี ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อสาธารณสุขจังหวัดสตูล, สาธารณสุขจังหวัดอำเภอ,
โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่


แสดงความคิดเห็น