ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดบริการสถานีสุขภาพดิจิทัล Digital Health Station จ.พัทลุง

30 Aug, 2022 จำนวนคนอ่าน 497
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดบริการสถานีสุขภาพดิจิทัล Digital health station
บ้านคลองหรั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
-----------------------------------------------
นำโดย ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
โดยมี นายแพทย์กวิน กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง,
สาธารณสุขจังหวัดอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

แสดงความคิดเห็น