ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดบริการสถานีสุขภาพดิจิทัล Digital health station จ.สงขลา

1 Sep, 2022 จำนวนคนอ่าน 666
วันที่ 1 กันยายน 2565 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดบริการสถานีสุขภาพดิจิทัล Digital health station
----------------------------------
กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
นำโดย ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
โดยมี นายแพทย์ภควรรษ สังข์ทอง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อสาธารณสุขจังหวัดสงขลา,
สาธารณสุขจังหวัดอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่


แสดงความคิดเห็น