คลิปวีดีโอ บรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่นำร่อง

21 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 963

คลิปวีดีโอ การบรรยาย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่นำร่อง
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม.

-------------------------

"วิธีการและเทคนิคการสอบสวนการบาดเจ็บ
โดย อ.ณัฐพงษ์ บุญตอบ : มูลนิธิไทยโรดส์ารประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสอบสวนกับ Haddon's Matrix
และแนวทางการสังเคราะห์ข้อมูลการสอบสวน
โดย ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคไที่ 12 สงขลาสอบให้ลึกถึงระบบด้วย Swiss Cheese Model
โดย นพ.ธนะพงษ์ จินวงศ์ : ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนารวิเคราะห์ข้อมูลการสอบสวนโดยใช้ Haddon's Matrix & Swiss Cheese Model
โดย นพ.ธนะพงษ์ จินวงศ์ : ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
แนวทางการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมการสอบสวนการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลสอบสวน
โดย นายพานนท์ ศรีสุวรรณ : สำนักโรคไม่ติดต่อแนวทางการสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากจราจรทางถนน
โดย ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ : สำนักโรคไม่ติดต่อ

แสดงความคิดเห็น