รู้เท่าทัน! ภัยจากน้ำท่วม "อุทกภัย (Flooding) [โดย...กองป้องกันการบาดเจ็บ]

24 Jul, 2020 จำนวนคนอ่าน 367
รู้เท่าทัน! ภัยจากน้ำท่วม
"อุทกภัย (Flooding)"
#เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเอง

ด้วยความห่วงใยจาก กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

#ภัยน้ำท่วม #เด็กจมน้ำ #จมน้ำ #กองป้องกันการบาดเจ็บดาวน์โหลด

478020.jpg

แสดงความคิดเห็น