เตือนอันตราย!! ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อตและการช่วยเหลือคนที่ถูกไฟดูด ช่วงน้ำท่วม [โดย...กองป้องกันการบาดเจ็บ]

16 Oct, 2020 จำนวนคนอ่าน 1,596

เตือนอันตราย!! ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต⚡️และการช่วยเหลือคนที่ถูกไฟดูด ช่วงน้ำท่วม..
ด้วยความห่วงใยจาก.. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
แสดงความคิดเห็น