แนะ 3 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย น้ำป่าไหลหลาก! น้ำท่วมฉับพลัน [โดย...กองป้องกันการบาดเจ็บ]

20 Oct, 2020 จำนวนคนอ่าน 983
แนะ 3 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
น้ำป่าไหลหลาก! น้ำท่วมฉับพลัน!

[โดย...กองป้องกันการบาดเจ็บ]
https://ddc.moph.go.th/dip/publishinfodetail.php?publish=10633

ด้วยความห่วงใยจาก..กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

แสดงความคิดเห็น