การให้ความรู้และสร้างทักษะเพื่อการดูแล โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยตนเอง

8 Jul, 2021 จำนวนคนอ่าน 6,545
การให้ความรู้และสร้างทักษะเพื่อการดูแล โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยตนเอง
ตอนที่ 1 เลือกทานกันสักนิด พิชิตเบาหวานและความดันโลหิตสูงตอนที่ 2.1 : ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัย


ตอนที่ 2.2 : ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัย


ตอนที่ 3.1 : เคล็ดลับขจัดความเครียด เคลียร์ความกังวล


ตอนที่ 3.2 : เคล็ดลับขจัดความเครียด เคลียร์ความกังวล


ตอนที่ 4 : รู้เรื่องยารักษาเบาหวาน


ตอนที่ 5 : เข้าใจยาความดันฯ พร้อมกันใน 5 นาที


ตอนที่ 6 : รู้ค่า รู้ความเสี่ยง ประเมินตนเองได้ ห่างไกลโรคแทรกซ้อน


ตอนที่ 7 : นาทีฉุกเฉิน รู้ไว้แก้ได้ เบาหวานและความดันโลหิตสูง

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดงความคิดเห็น