วันความดันโลหิตสูง

1 May, 2023 จำนวนคนอ่าน 9,218
วันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day)
ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2566
สมาคมโรคความดันโลหิตสูง ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ คือ ควบคุมความดันโลหิต ยืดชีวิตให้ยืนยาว
“Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer;
-------------------------------
แสดงความคิดเห็น