วันที่ 12 ม.ค.2559 สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ได้จัดเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2016 “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

12 Jan, 2017 จำนวนคนอ่าน 11,274


วันที่ 12 มกราคม 2560 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้จัดเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2016 “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ” โดยมี นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิด และมอบโล่รางวัลระดับประเทศ แก่ทีมที่ได้รับรางวัลผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำประเภทต่างๆ ประจำปี 2559 พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ (รองอธิบดีกรมควบคุมโรค) นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น (ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ) รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี) นายแพทย์วิชาญ ปาวัน (ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ) นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช (เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ)

ในงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลแก่ทีมผู้ก่อการดี ให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่เครือข่าย และเพื่อแลกปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วประเทศประมาณ 500 คน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับรางวัล ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข ภาคท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา ซึ่งภายในงานมีการมอบโล่รางวัลแก่ทีมผู้ก่อการดี ระดับประเทศ ประจำปี 2559 จำนวน 76 ทีม โดยเป็นทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ ระดับทอง ซึ่งได้รับโล่รางวัลของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) จำนวน 1 ทีม ได้แก่ ทีมผู้ก่อการดี อบต.บ้านแพ อ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์ ทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน จำนวน 7 ทีม และประเภทอื่นๆ ได้รับโล่รางวัลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ บูธนิทรรศการให้ความรู้มากมาย

ท่านสามารถ ดูภาพกิจกรรมการมอบรางวัลและกิจกรรมภายในงานทั้งหมดได้ที่นี่

ทางทีมงานได้ Upload รูปภาพไว้ 2 แบบ เพื่อความสะดวกของแต่ละท่าน เนื่องจากขนาดไฟล์ใหญ่มาก อาจมีปัญหาในการ Download)
1) ไฟล์ภาพที่ ลดขนาดของไฟล์ (ขนาดไฟล์ 30.4 MB)
2) ต้นฉบับไฟล์ภาพ (ขนาดไฟล์ 1.14 GB)
Download Powerpoint ในเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2016
“สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ” วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

แสดงความคิดเห็น