วันที่ 17 กันยายน 2561 กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ ได้จัดประชุมคณะอำนวยการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานผู้ก่อการดี merit maker ป้องกันการจมน้ำ ประจำปี 2561 ณ ห้องประยูร กุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3 ตึกกรมควบคุมโรค

17 Sep, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,097
วันที่ 17 กันยายน 2561 กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ
ได้จัดประชุมคณะอำนวยการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานผู้ก่อการดี merit maker ป้องกันการจมน้ำ ประจำปี 2561
ณ ห้องประยูร กุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3 ตึกกรมควบคุมโรค
โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
แสดงความคิดเห็น