แผนภูมิแสดงอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม (W00-W19) ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ.2551-2560 (fall04)

25 Dec, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,814

ดาวน์โหลด

(4)Falls04.pdf

แสดงความคิดเห็น