จำนวนอัตราป่วย ตาย ปี 2559 - 2562

2 Oct, 2020 จำนวนคนอ่าน 52,755

จำนวนและอัตราป่วย / ตาย ปี 2559-2562
(ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, หลอดเลือดหัวใจ, หลอดเลือดสมอง, หลอดลมอักเสบ ถุงลมโปร่งพอง)
ต่อประชากรแสนคน 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)
จำแนกรายจังหวัด เขตบริการสุขภาพ และภาพรวมประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร)


แสดงความคิดเห็น