ขั้นตอนการออกกำลังกายในน้ำ เพื่อการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผุ้สูงอายุ

26 Jun, 2019 จำนวนคนอ่าน 316
แนะเทคนิคและขั้นตอนการออกกำลังกายในน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค


แสดงความคิดเห็น