รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารโครงการวิจัย อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

1 Nov, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,120
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ"Thailand Global HEARTS" Year3 จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการวิจัย อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
ระยะเวลาจ้าง 1 มกราคม - 30 กันยายน 2562 ต่ออายุได้จนถึงเดือน สิงหาคม 2564
------------------------------------------------------------
ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครทาง E-Mail : co.ncd2018@gmail.com
หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
โทร.02590-3985
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัคร
ประกาศ

แสดงความคิดเห็น