กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมน้อยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปี 2563

20 Dec, 2019 จำนวนคนอ่าน 350
วันที่ 20 ธันวาคม 2562
กองโรคไม่ติดต่อและกองป้องกันการบาดเจ็บ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
----------------


แสดงความคิดเห็น