อบรม "การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการทำงานภาครัฐที่ทันสมัย"

13 Jan, 2020 จำนวนคนอ่าน 1,784
วันที่ 13 มกราคม 2563
กองโรคไม่ติดต่อ จัดอบรม
เรื่อง “การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการทำงานภาครัฐที่ทันสมัย”
ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล ชั้น 3 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค
----------------------------------


เอกสารประกอบการบรรยาย

ดาวน์โหลด

นวัตกรรม63.rar

แสดงความคิดเห็น