ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบการประกวดคลิปวีดีโอ (Clip VDO)

3 Sep, 2020 จำนวนคนอ่าน 481

ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบการประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO)
โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด *วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสุง* รอบที่ 2

หมายเหตุ: ลำดับที่ไม่เรียงตามคะแนนการตัดสินและผู้จัดจะติดต่อผู้ผ่านเข้ารอบกลับ ต่อไป
แสดงความคิดเห็น