ประชุมพิจารณาลักษณะสำคัญขององค์กรและผลการประเมินองค์กรด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0

7 Jan, 2021 จำนวนคนอ่าน 176

แสดงความคิดเห็น