ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก เจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน1 ตำแหน่ง ระยะเวลาในการจ้างทั้งสิ้น 5 เดือน

17 Jun, 2022 จำนวนคนอ่าน 627
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดยมีระยะเวลาในการจ้างทั้งสิ้น 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง 30 พ.ย. 2565)

-----------------------------
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 22 มิ.ย. 65 (ส่งใบสมัครภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 มิ.ย. 65)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 22 พ.ค. 65 เวลา 16.30 น.

กำหนดการสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) วันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปผ่านระบบ Application Zoom
โดยสมัครผ่านระบบ google forms https://forms.gle/XRGVbE5sYDK6ou6x7

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 24 มิ.ย. 65 เวลา 16.00 น.ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น