ผลการคัดเลือกรูปแบบบริการ(Service Model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รอบที่ 1 จำนวน 10 ผลงาน

20 Jun, 2022 จำนวนคนอ่าน 636
ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ
เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบบริการ (service model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รอบที่1 จำนวน 10 ผลงาน
และจะดำเนินการคัดเลือกรอบ Oral Presentation ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ต่อไป
----------------------------ดาวน์โหลด

servicemodel_รอบที่1.65.pdf

แสดงความคิดเห็น