ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

22 Jun, 2022 จำนวนคนอ่าน 467
กองโรคไม่ติดต่อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ
ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดยมีระยะเวลาในการจ้างทั้งสิ้น 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง 30 พ.ย. 2565)
และกำหนดการสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) วันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบ Application Zoom
____________________


ดาวน์โหลดเอกสารแสดงความคิดเห็น