ข้อมูลและสถิติ สถานการณ์การเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2558 (อัพเดท)25/10/59

25 Oct, 2016 จำนวนคนอ่าน 8,874

สถานการณ์การเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2558 ​25/10/59


1. แผนภูมิแสดงอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มของประชากรไทยและกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2549 - 2558

2. แผนภูมิแสดงอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน
จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2551 - 2558

3. แผนภูมิแสดงอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน
จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2549 – 2558

4. จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม (W00 - W19) ในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามเขตสุขภาพที่ 1 - 12 และกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554 - 2558

5. ตารางแสดงจังหวัด 10 อันดับแรกที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ต่อประชากรแสนคนสูงสุด ปี พ.ศ. 2554 - 2558

6. จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน
จำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2554 - 2558ค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่
http://www.thaincd.com/2016/mission4?tid=39


แสดงความคิดเห็น