ดาวน์โหลด "ผลการประกวดและการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ปี 2561"

11 Oct, 2018 จำนวนคนอ่าน 4,207
ผลการประกวดและการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)
ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ปี 2561

ไฟล์รวมผลการประกวดและประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี

สามารถดาวน์โหลด รายชื่อทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ
ประเภทประเมินรับรอง
ได้ที่

ระดับทอง จำนวน 41 ทีม
ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ
หรือ https://goo.gl/LfrCGm
ระดับเงิน จำนวน 77 ทีม
ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ
หรือ https://goo.gl/VkpZPp

ระดับทองแดง จำนวน 1,189 ทีม
ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ
หรือ https://goo.gl/wb2Hae


แสดงความคิดเห็น