วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) "คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้"

8 Nov, 2019 จำนวนคนอ่าน 16,162ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ปี 2562
วันเบาหวานโลกตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี
คำขวัญรณรงค์วันเบาหวานโลก
(World Diabetes Day) ปี 2562 คือ
------------------------

DIABETES: PROTECT YOUR FAMILY
คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้
แสดงความคิดเห็น