ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็น Programme Manager การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 และรุ่นที่ 3 วันที่ 14-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

4 Dec, 2019 จำนวนคนอ่าน 3,821

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็น Programme Manager
การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตนางสาวกอบกุล ปิตรชาต


นายวีรพัฒน์ ชินพันธ์


แสดงความคิดเห็น