วันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day)

17 May, 2022 จำนวนคนอ่าน 13,247
ในวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day)
โดยปี 2565 นี้ สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League)
ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer !
วัดความดันอย่างไร สูงเกินไปคุมให้ดี ช่วยยืดชีวีให้ยืนยาว”
โดยกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง และส่งเสริมการคัดกรองโดยสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงแสดงความคิดเห็น