ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum

26 May, 2022 จำนวนคนอ่าน 303
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่
เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum

หัวข้อ “ปกป้องสุขภาพเด็กไทยจากโรคอ้วนจากโฆษณาและการตลาดอาหารออนไลน์”
---------------------------------------------

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ที่ https://bit.ly/NCDforum


แสดงความคิดเห็น