การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ

8 Feb, 2023 จำนวนคนอ่าน 2,107
ร่วมกิจกรรมดีๆ กับกองโรคไม่ติดต่อ
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ร่วมกับกองโรคไม่ติดต่อ
ในหัวข้อเรื่อง การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ ก.พ - พ.ค 66

---------------------------------
ลงทะเบียนได้ทาง
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfSrrI7Gql.../viewform...
หมายเหตุ: ท่านที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเพื่อนกับ Line OA @NCD_DDC
ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ*แสดงความคิดเห็น