เก็บมาฝาก ณ ช่วงเวลาหนึ่งของการเยี่ยมศูนย์ดูแลผู้ประสบอุทกภัย

25 Nov, 2011 จำนวนคนอ่าน 1,931


ติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่
www.facebook.com/thaincd  

 
เก็บมาฝาก ณ ช่วงเวลาหนึ่งของการเยี่ยมศูนย์ดูแลผู้ประสบอุทกภัย

ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
18 พ.ย. 2554

ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  วันที่ 18 พ.ย. 2554


ดูภาพกิจกรรม  สำนักโรคไม่ติดต่อ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วม   
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันที่ 18 พ.ย. 2554


ดูภาพกิจกรรม    สำนักโรคไม่ติดต่อ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 

แสดงความคิดเห็น