Download หนังสือสั่งการการดำเนินงานช่วงเทศการปีใหม่ 2555 และค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555

19 Dec, 2011 จำนวนคนอ่าน 16,714
- แนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555
- แนวทางการเก็บ และรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บที่ส่งข้อมูลรายงาน IS ปีใหม่ 2555
- รายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายระบบเฝ้าระงวังการบาดเจ็บที่ส่งข้อมูลรายงาน IS ปีใหม่ 2555
- แนวทางการสำรวจการขายสุราในสถานที่และเวลาที่ห้ามขายช่วงเทศปีใหม่ 2555
- แนวทางการสอบสวนการบาดเจ็บจากจราจร 

 


 
หากท่านในมีปัญหาในการ Download ไฟล์ดังกล่าว ติดต่อได้ที่ 0 2 590 3967
 /
 เว็บบอร์ดสำนักฯ  /   e-form contact  thaincd  /   www.facebook.com/thaincd   /  
 
 
 

 
ข้อมูลที่ผ่านมา 

ลสำรวจการขายสุราในสถานที่และเวลาห้ามขายช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔  กรมควบคุมโรค 
ปีใหม 2554.....สูทศวรรษความปลอดภัยทางถนน สวมหมวกนิรภัย 100 %
รายงานการบาดเจ็บรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ พฤติกรรมเสี่ยงการไม่สวมหมวกนิรภัย      ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clip วิดิโอ รณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่  

 

ดื่มไม่ขับ ยับยั้งอุบัติภัย" แค่คลิ๊ก (คาดเข็มขัดนิรภัย) ชีวิตเปลี่ยน"


 

รวมสื่อเผยแพร่ รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่


อุบัติเหตุทางถนน วิกฤตโลก "จักรยายนต์" มัจจุราชบนท้องถนน 
ง่วงไม่ขับ "รถจักรยายนต์ กับอุบัติเหตุทางถนน
ง่วงไม่ขับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุทางถนน
การเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน                                 : ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน หมวกนิรภัยเด็ก Helmet for Kids
 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุทางถนน  
แผ่นพับหมวกนิรภัย 
    

ติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่
www.facebook.com/thaincd  
 

แสดงความคิดเห็น