วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำปี 2555 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันการแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ร่วมชิงรางวัลกว่า 200,000 บาท  

28 Dec, 2011 จำนวนคนอ่าน 738


ติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่
www.facebook.com/thaincd  
 วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำปี ๒๕๕๕

"สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำ"
----------------------------------------------------------------------------------------------------


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญหน่วยงานที่สนใจส่งเด็กอายุ 5-14 ปี
เข้าร่วมแข่งขันการแสดงโชว์(Role Play) 
ทักษะความปลอดภัยทางน้ำโดยบันทึกในแผ่น VCD/DVD
ร่วมชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาค พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
----------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สุชาดา  เกิดมงคลกาล (จิ๋ว)
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  Tel: 66 2 590 3967 /  0 2 9510402   Mobile: 66 89 2188159

 


Download รายละเอียดความเป็นมา / กติกาการแข่งขัน / การสมัคร / รายละเอียดรางวัล

 
 

ดาวน์โหลดกติกาการแข่งขันและใบสมัคร ได้ที่

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โทร.๐ ๒๙๕๑ ๐๔๐๒,๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๗-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ผลการตัดสินการแข่งขันแสดงโชว์ (Role Play) 
ทักษะความปลอดภัยทางน้ำรอบคัดเลือก

ในวันกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำปี ๒๕๕๕

"สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำ"

ดาวน์โหลด

document-view.php?id=2470

แสดงความคิดเห็น