แจ้งข่าว! : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำเดือน ก.ย. จำนวน 23 หลักสูตร

7 Aug, 2009 จำนวนคนอ่าน 1,943

แจ้ง ข่าว! : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำเดือน ก.ย. จำนวน 23 หลักสูตร

แจ้งข่าว! : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำเดือน ก.ย. จำนวน 23 หลักสูตร รายละเอียดตามแนบมานี้

รายละเอียดแต่ละหลักสูตร ดูได้ที่ "หนังสือเวียนของสำนักโรคไม่ติดต่อ"

แสดงความคิดเห็น