ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การสร้างผู้นำภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพดี ชีวีมีสุข วันที่ 24-25 ก.ย. 52 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

8 Sep, 2009 จำนวนคนอ่าน 1,915

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การสร้างผู้นำภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพดี ชีวีมีสุข วันที่ 24-25 ก.ย. 52 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ดูรายะละเอียดได้ที่ "หนังสือเวียน สำนักโรคไม่ติดต่อ"

แสดงความคิดเห็น